עבירות דין משמעתי נחלקות בהתאם לתחום עיסוקו של אדם. במקרה של סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים,  להליכים עשויים להיות משמעות על עתידם המקצועי ועל שמם הטוב בהמשך דרכם. מאידך, לחשודים בעבירות דין, לרבות סטודנטים המואשמים בעבירות דין  משמעתי קיימת זכות היוועצות עם עורך דין במטרה להגן על שמם הטוב תוך ייצוג בוועדות משמעת לצורך קביעת פסק הדין. יצויין כי יש חשיבות רבה להצגת הדברים באופן המקצועי ביותר מטעמו של עורך דין  מוסמך ומקצועי,  זאת לאור העובדה כי הצגת הדברים תקבע את הענישה והמשך הטיפול במקרה. 

הליך משמעתי הנפתח נגד סטודנטים נפתח כתוצאה מחשד של המוסד האקדמי בדבר התנהגות בלתי הולמת מצידם של הסטודנטים התנהגות אשר עשויה להשאיר כתם על המוסד האקדמי וגם על עתידם של הסטודנטים החל מהטרדה מינית ועד להרשעה בפלילים. יש לציין כי המוסדות האקדמיים רואים בחומרה מעשים מסוג זה ולכן נוקטים במלוא חומרת הענישה על מנת למזער נזקים, הדבר עשוי להגיע להרחקה מהלימודים ואף לחסימת אפשרות תעסוקה בעתיד.

מהן עבירות דין משמעתי

עבירות דין משמעתי מקיפות מגוון רחב של מקצועות ועיקרן בהתנהגות בלתי הולמת של אדם בשעת תפקידו, חוסר זהירות וכן אי התאמה לתפקיד.

עבירות דין משמעתי של סטודנטים קשורות בהתנהגות הנחשבת להתנהגות שאינה הולמת את מעמדם כגון חוסר זהירות, רשלנות אי התאמה לתפקיד, חריגה במילוי הוראות וכן ביצוע פעילות תוך ניגוד עניינים. עבירות דין משמעתי מובאות לדיון בפני ועדות  בהם יושבים אנשי מקצוע מוסמכים אשר בוחנים את נסיבות המקרה בטרם קבלת החלטה. אותן ועדות עשויות להחליט על אמצעי ענישה שונים כדוגמת נזיפה או ,התראה או קנסות בהתאם לחומרת המעשה.

בשל העובדה כי מדובר בהליך משפטי, הדבר מחייב היוועצות עם עורך דין החל מהשלב הראשוני על מנת לדאוג לשמירה על הזכויות והן לדאוג להצגת טיעונים בדרך ראויה וכן לדאוג למזעור נזקים. עבירות דין משמעתי בקרב סטודנטים כוללות מגוון רחב של עבירות כגון הונאה והעתקה של מבחנים או עבודות אקדמיות, חוסר ציות למרצים וכן עבירות הכוללות פגיעה מוסרית באדם או בכבודו של המוסד לרבות התנהגות אלימה ובלתי הולמת אשר יש בה פגיעה מכוונת ולמעשה כל עבירה שיש בה מעשה של הונאה או זיוף.

ההשלכות הקיימות לעבירת דין משמעתי באקדמיה

יש להבין כי סטודנטים הנמצאים בחשד לעבירות משמעת עשויים למצוא את עצמם בסיטואציה בה הם מעמידים בסכנה את עתידם המקצועי, בייחוד אם מדובר בפתיחת תיק פלילי במשטרה בגין עבירה פלילית. יש חשיבות רבה לבחון בקפידה את ההשלכות ולדאוג לקבלת ייצוג מטעם עורך דין. לאותם הליכים קיימות השלכות כבדות באשר לעתידים של הסטודנטים מבחינת המשך הלימודים באקדמיה וכן בהמשך הדרך ולכן סטודנטים זכאים לייצוג מטעם עורך דין במסגרת הליך משמעותי המתנהל נגדם. בדיוק כפי שזכותו של כל אדם לקבל ייצוג בהליכים משפטיים, כך הסטודנטים זכאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין.

במסגרת פסק דין שהוגש נגד סטודנט בשנת ,2008 קבע בית המשפט בחיפה כי סטודנט המואשם בעבירות דין משמעתי זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין שאינו מטעם האקדמיה על מנת להגדיל את סיכויי הזכייה.

חשיבות היוועצות עם עורך דין

נקודה חשובה שיש לתת עליה את הדעת היא חוסר הידע של סטודנטים המואשמים בעבירות דין משמעתי. לא אחת סטודנטים המואשמים בעבירות נוטים לבצע שורה ארוכה של טעויות כתוצאה מאי וודאות ואף קיים סיכוי רב שיפלילו את עצמם כתוצאה מחוסר ניסיון. לפיכך, קיימת חשיבות מירבית לפנות לקבלת סיוע של עורך דין מהשלבים הראשונים. יש להדגיש כי פנייה מוקדמת לעורך דין תסייע בגיבוש הטענות והכנה טובה מטעמו של עורך הדין. ככל שתתבצע פנייה מוקדמת מטעם הסטודנט, כך החקירה המצופה בבית הדין המשמעתי תתנהל בצורה טובה יותר. היועצות עם עורך דין עשויה להקטין את היקף העונש, בייחוד לאור העובדה אם מדובר בעבירה ראשונה ובאי עבירות קודמות מצידו של הסטודנט. בעת פנייה לקבלת ייצוג  משפטי הסטודנט מונע ביצוע טעויות קשות במהלך החקירה. בנוסף לכל הסיוע מטעם עורך הדין יתרום להצגת הטיעונים בצורה הנכונה והברורה ביותר,  דבר העשוי להביא לביטול האשמות.

זומנת לחקירה או שימוע? הוגש נגדך כתב אישום משמעתי?

סטודנט, זומנת לחקירה או שימוע? הוגש נגדך כתב אישום בשל הטרדה מינית או בשל עבירה אחרת? יש חשיבות רבה לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה לצורך סיוע בניהול ההליך המשמעתי המתנהל בוועדות השונות בשל העובדה כי מדובר בהליך שתוצאותיו עשויות להיות חמורות ביותר, לרבות הרחקה ממוסד הלימודים, ביטול שנת הלימודים פסילה של בחינה או עבודה, ביטול קורסים וכן איסור להיבחן.

עורך הדין יצחק בן חמו הינו בעל ניסיון רב במתן  ייעוץ משפטי לסטודנטים המואשמים בעבירות די משמעתי וכך מסייע בשמירה על זכויות הסטודנטים תוך מיצוי הזכויות ללא פשרות תוך הצגת טיעונים מבוססים.