עבירת סמים

הלקוח הינו איש קבע אשר יחד עם חייל נוסף השתמשו בסמים מסוג קנאביס מספר רב של פעמים

השימוש היה בזמן השירות הצבאי והן בשטח היחידה בה הוא משרת.

מבדיקת חומר החקירה עולה כי היו כשלים רבים בחומר הראיות, דבר שהחליש את החשדות כנגד הלקוח.

להלן כתב האישום והכרעת הדין הסופית:

106072017.pdf

עריקות משירות חובה שלא ברשות

הלקוחה הינה חיילת אשר נעדרה משירותה הצבאי שלא כדין וכנגד כל הפקודות למשך 1,074 ימים שלא ברשות.

לאחר הצגת מסמכים רפואיים וגיבוש הסדר עם התביעה הלקוחה השתחררה לאחר 32 ימי מאסר בלבד וקיבלה פטור משירות ביטחון.

2.pdf